Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2767 van de heer Barbeaux d.d. 17 februari 2003 (Fr.) :
Ministerie. Hervorming. Federale overheidsdienst. Kostprijs.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2763 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3952).