Michel Barbeaux - cdH
 
Geboren te Ciney op 6 december 1947

Baccalaureus in de wijsbegeerte (UCL)
Kandidaat in de rechten (UCL)
Licentiaat en master in de economische wetenschappen (UCL)

Gewezen assistent (UCL / FUSL)
Gastlector (UCL)
Inspecteur-generaal van Financiën (met politiek verlof)

1974-1977 : adviseur bij het Centre d’études politiques, économiques et sociales (CEPESS)
1977-1979 : kabinetsattaché (vice-eerste minister en minister van het Openbaar Ambt)
1978-2000 : beheerder van “La Terrienne Ciney-Dinant-Rochefort” (sociale woningen)
1979-1995 : adviseur, daarna adjunct-kabinetschef (eerste minister)
1983-2012 : gemeenteraadslid (Ciney)
1985-1995 : secretaris van het Overlegcomité federale regering - regering van de gemeenschappen en de gewesten
1990-2001 : voorzitter van de Mutualité chrétienne de l’arrondissement de Dinant
1992-1998 : afgevaardigde van de minister van Financiën bij het Paleis voor Schone Kunsten
Sinds 1994 : ondervoorzitter van de Intercommunale de développement Famenne-Condroz-Haute Meuse
1995-1999 : lid van de Waalse Gewestraad
1995-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1996-2000 : voorzitter van de raad van bestuur van de Société publique d’administration des bâtiments scolaires (SPABS) (provincie Namen)
Sinds 1996 : lid van het beheerscomité van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap
1998-2002 : nationaal secretaris van de PSC voor de Openbare Diensten
Sinds 1999 : beheerder van de Société publique de gestion de l’eau (SPGE)
2000-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
Sinds2000 : ondervoorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Sinds 2001 : voorzitter van de Mutualité chrétienne de la Province de Namur
2006-2012 : schepen (Ciney)

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)
Officier in de Kroonorde (15 november 1989)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/1/2000-10/1/2001 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
27/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
27/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
27/1/2000-3/5/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000-10/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/2/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
10/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/1/2001-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Senaat
7/2/2001-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven)