2-1289/8

2-1289/8

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 APRIL 2003


Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk Senaat, nr. 2-1289/6).

Brussel, 3 april 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(1) Artikel 81 van de Grondwet.