2-1545/3

2-1545/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 MAART 2003


Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 2-1545/1).

Brussel, 27 maart 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(*) Artikel 81 van de Grondwet.