2-1324/11

2-1324/11

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

20 MAART 2003


Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden


TEKST OPNIEUW GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (stuk nr. 2-1324/10).

Brussel, 20 maart 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.