Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-67

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2561 van mevrouw Van Riet d.d. 9 december 2002 (N.) :
Nucleair noodplan. ­ Tests. ­ Resultaten.

In Doel bevindt zich één van de grootste nucleaire parken van West-Europa. Omdat het risico op een ongeval nooit mag worden uitgesloten, wordt door de overheid op regelmatige tijdstippen het nucleair noodplan uitgetest. Bedoeling van zo'n test is de zwakke schakels na te gaan en, waar nodig, bij te sturen.

Aan de recente oefening in Wachtebeke namen een honderdtal hulpverleners deel en werd nieuw aangekocht materiaal gebruikt.

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

­ Wat heeft de recente oefening van het nucleair noodplan geleerd ? Welke zijn de zwakke schakels en welke initiatieven gaan er worden genomen om bij te sturen ?

­ Over het nieuw aangekochte materiaal : over welk materiaal gaat het, waarvoor wordt het ingezet, wat is het kostenplaatje ?

­ Bij de recente oefening werd voor het eerst de nucleaire « carwash » ingezet.

Deskundigen die de oefening hebben bijgewoond vertellen mij dat hier nog serieus aan moet gesleuteld worden. Of zoals zij het verwoorden : « Dit zou wel eens de « bottle neck » kunnen worden ». Kan u dit bevestigen ? Welke problemen stellen er zich precies ?