Iris Van Riet - VLD
 
Geboren te Sint-Niklaas op 24 april 1952

Licentiate in de politieke en de sociale wetenschappen (RUG)

Directeur van het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling

Sinds 1995 : nationaal voorzitster van de VLD-Vrouwen
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-30/3/2000 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-24/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
30/3/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
24/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen