Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-66

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 2216 van de heer Destexhe van 8 juli 2002 (Fr.) :
NMBS. Asbest. Gebruik. Vervanging.

Hoe heeft de NMBS het asbestprobleem aangepakt ?

In welk materieel van de NMBS werd er asbest gebruikt ?

Wanneer heeft men asbest door andere materialen vervangen ?

Hoeveel werknemers van de NMBS kregen een schadevergoeding omdat ze aangetast waren door asbest ? Graag had ik die gegevens per jaar gehad.

Antwoord : Vanaf het einde van de jaren 70 is onderzoek verricht naar vervangingsmaterialen. Deze werden geleidelijk toegepast, naarmate de technologie vooruitgang boekte. Die vervangingsmaterialen zijn momenteel voor alle toepassingen beschikbaar.

Bijgevolg bevat het moderne of gemoderniseerde materieel geen asbest. Alleen het oudere, niet-gemoderniseerde materieel bevat er nog. In dat geval worden de asbesthoudende onderdelen die aan vervanging toe zijn, vervangen door onderdelen die deze stof niet bevatten.

Wat de gebouwen van de NMBS betreft, werden in de loop van de jaren 90 grote operaties voor asbestverwijdering uitgevoerd met gespecialiseerde ondernemingen na de publicatie van de desbetreffende wetgeving, met het doel dat materiaal te verwijderen uit de gebouwen waar het risico bestond dat vezels zouden vrijkomen.

Er blijven installaties bestaan waar het asbest in gebonden toestand voorkomt en dus geen gevaar oplevert. Bij aanpassingen van of werkzaamheden in die installaties wordt een beroep gedaan op speciaal erkende firma's opdat het werk zo uitgevoerd zou worden dat er geen vezels in het milieu terechtkomen.

In de laatste tien jaar heeft de NMBS 36 vergoedingen uitgekeerd wegens blijvende ongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte die verband houdt met asbest.

De opsplitsing is als volgt :

1992 : 1

1993 : 1

1994 : 8

1995 : 3

1996 : 5

1997 : 11

1998 : 0

1999 : 3

2000 : 2

2001 : 2

2002 : geen tot op heden.