2-1428/7

2-1428/7

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 FEBRUARI 2003


Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (stuk nr. 2-1428/5).

Brussel, 27 februari 2003.

De ondervoorzitter van de Senaat,

Jean-Marie HAPPART.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.