2-88/2

2-88/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

25 FEBRUARI 2003


Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR DE DAMES TAELMAN EN de T' SERCLAES


Zie stuk nr. 2-1428/4