Nathalie de T' Serclaes - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Etterbeek op 27 juli 1949

Licentiate in de sociologie (UCL)

1989-2000 en 2006-2018 : gemeenteraadslid (Ukkel)
1989-1991 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1989-1991 : voorzitster van de PSC-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1991-1998 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1992-1995 : voorzitster van de PSC-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
1998- ? : voorzitster van de MCC (Mouvement des Citoyens pour le Changement)
1999-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2006-2007 : schepen (Ukkel)

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Heeft in de Senaat 11 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/6/1995-6/7/1995 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
30/6/1995-6/7/1995 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
6/7/1995-9/10/1998 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
6/7/1995-14/10/1998 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
23/4/2001-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
17/7/2003-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-5/10/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
28/1/2004-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
28/1/2004-5/10/2004 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
28/1/2004-5/10/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
18/3/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
5/10/2004-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
5/10/2004-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
5/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden