Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2399 van de heer Malcorps d.d. 16 september 2002 (N.) :
Kerntransporten. ­ Incident op 4 september 2002.

Blijkbaar wordt een reeks van nucleaire transporten afgewerkt tussen de centrale van Borssele (Nederland) en Cogema in La Hague (Frankrijk). Het zou in totaal om een achttiental transporten gaan. Het zou gaan om transporten per trein over spoorlijn 12, dat wil zeggen dat men doorheen een hele reeks van woonkernen passeert met het gevaarlijk nucleair materiaal. Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel van deze transporten reeds plaatsvonden en hoeveel er nog volgen ? Welke veiligheidsmaatregelen worden er normaal gezien getroffen ? Klopt het dat er 's nachts geen transporten mogen plaatsvinden ? Hoe worden de gemeente- en provinciebesturen over wiens grondgebied de transporten lopen hierbij betrokken ?

Op 4 september zou één van deze nucleaire transporten vertraging hebben opgelopen doordat op spoorlijn 12 ter hoogte van Heide (Kalmthout) een hindernis was opgeworpen op het spoor. Ook de hogesnelheidstrein, de Thalys die over hetzelfde traject rijdt, zou 20 minuten vertraging hebben opgelopen. Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens het avond-spitsuur (rond 18 uur). Het kerntransport zou minstens een uur hebben stil gestaan in Essen. Na een interventie van de ontmijningsdienst Dovo bleek dat het slechts om een lege doos ging ... Toch roept dit incident vragen op inzake de veiligheid. Kan de geachte minister dit incident bevestigen en hier desgevallend meer uitleg over verschaffen ? Ging het om een geplande actie, en zo ja, hoe verklaart de geachte minister dan dat het moment van het transport uitlekte ? Welke conclusies worden hieruit dan eventueel getrokken voor de veiligheid en welke nieuwe veiligheidsmaatregelen worden dan eventueel in overleg met de lokale besturen voorzien ?