Johan Malcorps - Agalev
 
Geboren te Sint-Truiden op 27 november 1957

Licentiaat in de Germaanse filologie (UFSIA/UIA)
Licentiaat in de wijsbegeerte (KULeuven)

Gewezen nationaal politiek secretaris van Agalev

1995-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2003 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad (*)

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-17/10/2002 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-19/11/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
11/10/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/11/2001-30/1/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/1/2002-17/10/2002 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/10/2002-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/10/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
24/10/2002-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden