2-1368/2

2-1368/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

7 JANUARI 2003


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER DALLEMAGNE


Zie stuk Senaat, nr. 2-1367/2