2-1324/6

2-1324/6

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

9 JANUARI 2003


Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 2-1324/5).

Brussel, 9 januari 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.