Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 2163 van de heer Destexhe d.d. 5 juni 2002 (Fr.) :
Pensioensparen. ≠ Vrij verkeer van kapitaal. ≠ Dreiging van de Europese Commissie om het dossier voor het Europees Hof van Justitie te brengen.

Op 20 december 2001 heeft de Europese Commissie er bij de Belgische overheid mee gedreigd om het dossier van het pensioensparen voor het Europees Hof van Justitie te brengen omdat het principe van het vrije verkeer van kapitaal er niet in wordt toegepast.

In het kader van het pensioensparen zijn de fondsbeheerders inderdaad verplicht om ten minste 30 % van hun activa in Belgische aandelen te investeren en mogen ze slechts 10 % in buitenlandse aandelen die op de Beurs van Brussel zijn genoteerd, investeren.

Wat is BelgiŽ van plan ? Bevestigt u de piste van de vervanging van Belgische aandelen door Europese aandelen in ruime zin ?

Antwoord : Eind vorig jaar heb ik bij de Europese Commissie een voorontwerp van wet ingediend tot wijziging van de verplichtingen voor pensioenspaarfondsen om te beleggen in sommige aandelen, overeenkomstig het gemotiveerd advies dat we gekregen hebben.

In februari laatstleden, werd over dit ontwerp een vergadering gehouden met de diensten van de Commissie en mijn kabinet. In die vergadering hebben de diensten van de Commissie bijkomende opmerkingen gemaakt.

Om er tegemoet aan te komen heb ik in mei een nieuw ontwerp ingediend dat, in de mate van het mogelijke, rekening houdt met de opmerkingen van de diensten van de Commissie.

Inhoudelijk kan ik u de piste van de vervanging van Belgische door Europese aandelen, in de brede zin van het woord bevestigen.