Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-59

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2110 van de heer Istasse van 22 mei 2002 (Fr.) :
Verkiezingskantons. Gerechtelijke kantons. Aanpassing.

De wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, gewijzigd door de wet van 12 augustus 2000 en die van 27 april 2001, reorganiseert de territoriale grenzen van de gerechtelijke arrondissementen.

Voordien waren de verkiezingskantons aangepast aan de gerechtelijke kantons, maar door de nieuwe wet is dat niet langer het geval.

Kan de minister me zeggen of men van plan is de verkiezingskantons aan te passen aan de nieuwe grenzen van de gerechtelijke kantons ? Als dat niet het geval is, kan de minister me dan zeggen hoe en op welke basis de volgende verkiezingen zullen worden georganiseerd ?

Antwoord : 1. Ook voor de hervorming van de gerechtelijke kieskantons door de wet van 25 maart 1999 liepen de grenzen van vele gerechtelijke kantons niet gelijk met de grenzen van de kieskantons. Deze situatie die reeds vele jaren bestaat, heeft tot op heden nog geen praktische problemen gesteld bij de organisatie van de verscheidene verkiezingen.

2. Het is artikel 95, 2, van het Kieswetboek dat het voorzitterschap van het hoofdbureau in het kieskanton regelt.

Dit artikel stelt :

Het kantonhoofdbureau is in de hoofdplaats van het kanton gevestigd en wordt voorgezeten :

1o door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of zijn plaatsvervanger indien de hoofdplaats van het kieskanton tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement;

2o door de vrederechter indien de hoofdplaats van het kieskanton tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk kanton;

3o in al de andere gevallen door de vrederechter van het gerechtelijk kanton waarin de hoofdplaats van het kieskanton gelegen is, of zijn plaatsvervanger.

Door dit artikel kan de aanwijzing van een vrederechter of zijn plaatsvervanger in ieder kieskanton vlot geschieden. In toepassing van artikel 95, 7, van het kieswetboek kan de voorzitter dan vervolgens zijn bureau samenstellen.