Jean-FranÁois Istasse - PS
 
Eresenator
 
Geboren te Ukkel op 27 november 1950

Licentiaat in de rechten (ULg)
Master of public management (École de Commerce Solvay-ULB)

Gewezen directeur bij de Société wallonne des eaux (SWDE)

1977-1998 : gemeenteraadslid (Verviers)
1983-1985 : jurist bij het kabinet van de minister-president van het Waalse Gewest, belast met Economie
1987-1995 : provincieraadslid (Luik)
1993-1998 : lid van de raad van bestuur en ondervoorzitter (1993-1995) van de Intercommunale de l’Hôpital Pelzer-la-Tourelle(Verviers)
1994-1995 : bestuurder van de Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)
Januari - oktober 1995 : eerste schepen (Verviers)
1995-2009 : lid van de Waalse Gewestraad
1995-2014 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1996-1998 : lid van de raad van bestuur van de Intercommunale Intradel (Luik)
1998-2006 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1998-2002 : bestuurder van de Société régionale wallonne du Transport (SRWT)
1999-2004 : lid van de commissie van toezicht op de verrichtingen van de Amortisatiekas
2001-2021 : gemeenteraadslid (Verviers)
2001 - ? : voorzitter van de Fédération des télévisions locales Vidéotrame
2003 - ? : lid van de raad van bestuur van de Société wallonne du Crédit social (SWCS)
2004-2009 : voorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap
2006-2012 en 2015-2018 : schepen (Verviers)
30 juni - 15 juli 2009 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
16 juli - 24 september 2009 : ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2013-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2018-2019 : lid van het Waals Parlement
2018-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
21 september - 9 oktober 2020 : burgemeester (Verviers)

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)
Officier in de orde van Leopold II (16 september 1996)


Overleden op 25 juli 2021 te Verviers

Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
2/4/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2/4/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
2/4/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
2/4/1998-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
14/5/1998-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
14/5/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-14/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
7/10/1999-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "vzw's" (Justitie)
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Senaat
1/2/2001-14/2/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-19/10/2004 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-30/11/2006 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/8/2003-30/11/2006 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-30/11/2006 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
19/10/2004-30/11/2006 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/3/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/3/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
25/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat