2-1313/2

2-1313/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

5 DECEMBER 2002


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER DESTEXHE


De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 (stuk Senaat, nr. 2-1313/1, 2002-2003), besproken tijdens haar vergadering van 5 december 2002.

BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2 en het wetsontwerp in zijn geheel worden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur,
Alain DESTEXHE.
De voorzitter,
Marcel COLLA.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 2-1313/1 ≠ 2002-2003)