Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2085 van de heer Destexhe d.d. 15 april 2002 (Fr.) :
Handelstransacties. Betalingsachterstand. Omzetting van richtlijn 2000/35/EG naar het Belgisch recht.

Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties moet voor 8 augustus 2002 naar Belgisch recht omgezet worden. Kan u me meer bijzonderheden geven op dat vlak ?

Antwoord : Ik verwijs het geachte lid naar de twee op 22 mei 2002 ingediende wetsontwerpen, het ene betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en het andere aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet tot bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Parl. St., Kamer, nrs. 1827/001 en 1828/001), waarvoor de regering de spoedbehandeling heeft gevraagd.

Deze ontwerpen werden op 30 mei 2002 een eerste keer besproken in de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht.