2-1264/2

2-1264/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

1 OKTOBER 2002


Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER DESTEXHE


De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 (stuk Senaat, nr. 2-1264/1, 2001-2002), besproken tijdens haar vergadering van 1 oktober 2002.

Bespreking en stemmingen

De artikelen 1 en 2, alsook het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder verdere bespreking aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Alain DESTEXHE. Marcel COLLA.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 2-1264/1 - 2001/2002)