Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1840 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 2002 (Fr.) :
Asielaanvragen. Columbiaanse staatsburgers.

U weet dat er in Columbia ernstige gewapende onlusten zijn, die gepaard gaan met schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, individuele of massale ontvoeringen van burgers door paramilitaire groepen of groepen die tot de gewapende oppositie behoren, martelingen, verminkingen, verkrachtingen en executies.

In onze briefwisseling van oktober 2001, waarin ik samen met mijn collega's J. Cornil en A. Destexhe aanraadde om vluchtelingen afkomstig uit Columbia een voorlopig beschermend statuut te geven, liet u weten dat het aantal asielaanvragen voor Columbiaanse staatsburgers niet steeg.

Zou u me kunnen meedelen hoeveel asielaanvragen voor Columbiaanse staatsburgers er tussen 1996 en nu per jaar zijn ingediend ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken.

Het aantal asielaavragen per jaar van Columbiaanse onderdanen bedroeg in : 1996 : 56; 1997 : 32; 1998 : 62; 1999 : 83; 2000 : 134; 2001 : 115; 2002 : 34 op 1 maart.