Marie Nagy - Ecolo
 
  website: www.marienagy.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Bogota (Colombia) op 28 juli 1957

Licentiate in de sociologie (UCL)

Ambtenaar

1988-1989 : federaal secretaris van Ecolo
1989-1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1989-1999 : voorzitster van de Ecolo-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2003 : voorzitster van de Ecolo-fractie (Senaat)
1999-2000 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2001 : plaatsvervangend lid van de Conventie voor de Toekomst van Europa
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Brussel)
2009-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Juni - september 2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
Juni - september 2009 : ondervoorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap
30 juni - 1 oktober 2009 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Commandeur in de Leopoldsorde (26 mei 2014)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-12/3/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
9/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
2/7/2009-1/10/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
2/7/2009-1/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie