Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1922 van de heer Destexhe d.d. 4 maart 2002 (Fr.) :
Kinesitherapeuten. Sociaal plan.

Er zijn momenteel te veel kinesitherapeuten. U heeft melding gemaakt van een sociaal plan voor kinesitherapeuten die uit het beroep willen stappen door bemiddeling van het participatiefonds.

Kan u me daar meer informatie over geven ? Hoeveel zullen de toegekende premies bedragen ? Waarop zal het bedrag van die premies worden gebaseerd ?