Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1350 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 14 juni 2001 (rappels van 12 november 2001 en 15 februari 2002) (N.) :
Vrijwillige brandweermannen. ­ Statuut.

In België zijn er meer dan 12 000 vrijwillige brandweermannen actief. Meestal combineren zij hun functie bij de brandweer met een hoofdberoep. Het « statuut » van de vrijwillige brandweerman is slecht geregeld. Nochtans zijn de opdrachten en risico's voor deze vrijwilligers dezelfde als voor beroepsbrandweermannen. Er stellen zich dan ook grote problemen wanneer een vrijwilliger een ongeval heeft tijdens de uitoefening van zijn taak als brandweerman en dit arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft in het hoofdberoep. Een vergoeding ter compensatie van het loonverlies ontbreekt. De regeling in verband met de arbeidsongevallen, levens- en overlijdenverzekering laat te wensen over.

Graag had ik aan de geachte minister volgende vragen gesteld :

1. Enige tijd geleden werd een studieopdracht in verband met het statuut van de vrijwillige brandweerman principieel toegezegd door de regering ter voorbereiding van de hervormingen aan dit statuut. Is deze studieopdracht reeds afgerond ?

Zo ja, wat zijn de resultaten ?

Zo neen, wanneer worden de conclusies van deze studie verwacht ?

2. Welke concrete acties zal de geachte minister nemen op basis van deze studie ?