Mia De Schamphelaere - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Wilrijk op 28 mei 1961

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Gewezen auditeur bij het Rekenhof

1984-1987 : kabinetsmedewerkster (minister van Buitenlandse Betrekkingen)
1991-1993 : nationaal ondervoorzitster CVP-Jongeren
1995-2018 : gemeenteraadslid (Edegem)
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1997-1999 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1999-2007 : gecoöpteerd senator
2007-2012 : schepen (Edegem)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2008-2010 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/11/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/11/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
31/10/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-11/8/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
1/8/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
19/2/2004-2/5/2007 Derde ondervoorzitter Werkgroep "Bio-ethiek"
11/8/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
12/7/2007-14/10/2008 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
14/10/2008-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
14/10/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer