2-1135/5

2-1135/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

27 JUNI 2002


Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 50-1483/10).

Brussel, 27 juni 2002.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De adjunct-griffier van de Senaat,

Georges BRION.