Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-45

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1635 van de heer Kelchtermans d.d. 25 oktober 2001 (N.) :
Fietsen met honden. Verbod in Belgi. Nieuwe hulpmiddelen.

Een hond uitlaten met de fiets is voor mens en dier een gezonde ontspanning. Blijkbaar is dit evenwel in ons land niet toegelaten, terwijl het in Nederland wl zou kunnen. De politie zou zich hierbij steunen op de bepaling dat het fietsers en bromfietsers verboden is te rijden terwijl zij een dier aan het leizeel houden.

Er worden in de handel evenwel tegenwoordig hulpmiddelen aangeboden waardoor de hond via een schokdempende veer bevestigd wordt onder het zadel van de fiets en de fietser bijgevolg de twee handen aan het stuur kan houden.

Graag kreeg ik van de geachte minister omstandig antwoord op volgende vragen :

1. In welke omstandigheden is het al dan niet toegelaten te gaan fietsen met een hond en op basis van welke reglementeringen ? Welke boetes worden hiervoor toegepast ? Welke is de ratio achter deze verbodsbepaling(en) ?

2. Is een hulpsysteem zoals hierboven omschreven in strijd met deze reglementeringen ? Zo ja, om welke redenen ? Overweegt zij alsnog het gebruik van dergelijke blijkbaar veilige systemen die wellicht nog niet bestonden bij het uitvaardigen van de bestaande verbodsbepalingen toe te laten ? Zo neen, om welke redenen ?