Theo Kelchtermans - CD&V
 
Geboren te Peer op 27 juni 1943

Licentiaat in de toegepaste psychologie (KULeuven)

Gewezen adviseur bij het PMS-centrum te Neerpelt

1974-1981 : provincieraadslid (Limburg)
1975-1985 : lid van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (GERV)
1976-2012 : gemeenteraadslid (Peer)
1977-1980 : eerste schepen (Peer)
1980-1985 : burgemeester (Peer)
1981-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1985-1999 : burgemeester (Peer - verhinderd)
1985-1988 : gemeenschapsminister van Onderwijs en Vorming
Februari - oktober 1988 : gemeenschapsminister van Tewerkstelling, Vorming en Openbaar Ambt
18-21 oktober 1988 : gemeenschapsminister van Volksgezondheid
1988-1992 : gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting
1991-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
21-30 januari 1992 : gemeenschapsminister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
1992-1995 : gemeenschapsminister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegen- heden
Mei - juni 1995 : lid van de Vlaamse Raad
1995-1999 : Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2013 : burgemeester (Peer)
1999-2003 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-6/2/2002 Voorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-6/2/2002 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
6/2/2002-10/7/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden