Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1581 van mevrouw Van Riet d.d. 5 oktober 2001 (N.) :
Kerncentrales. ­ Veiligheid. ­ Terroristische aanslagen.

De commerciėle kerncentrales in ons land, deze van Doel en Tihange, werden midden van de jaren zeventig in gebruik genomen. Voor beide centrales werd een veiligheidsconcept uitgewerkt dat ervan uitgaat dat de reactoren bestand moeten zijn tegen een ongeval met een vliegtuig.

Het moet duidelijk zijn dat een ongeval met een vliegtuig uiteraard niet dezelfde gevolgen zal hebben als een doelbewuste aanslag met een vliegtuig tegen hoge snelheid, hoe moeilijk dat in praktijk ook uit te voeren zou zijn.

« Geen penetratie mogelijk ingeval van een ongeval met een vliegtuig », zegt de directie van de kerncentrale Doel, « wel penetratie mogelijk in geval van een doelbewuste aanslag met een vliegtuig », zeggen verantwoordelijken van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.

Inmiddels gaan er in de Verenigde Staten alvast stemmen op om de nucleaire installaties daar te beveiligen met luchtafweergeschut.

Concreet zou ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen willen krijgen :

1. Kan hij bevestigen dat de Belgische kerncentrales wel bestand zijn tegen een ongeval met een vliegtuig maar niet tegen een doelbewuste aanslag met een groter type vliegtuig ?

2. Indien het veiligheidsconcept van de Belgische kerncentrales, zoals 25 jaar geleden geconcipiėerd, niet berekend is op terroristische aanslagen, zoals die in de Verenigde Staten werden gepleegd, moet dit concept dan herbekeken worden ?

3. Aan welke concrete maatregelen kan desgevallend worden gedacht ?

4. Heeft hij in dat geval zicht op de kosten voor deze maatregelen en wie moet dat betalen ?