Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-50

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1379 van de heer Istasse d.d. 27 juni 2001 (Fr.) :
Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. ≠ Resultaten. ≠ Voorkeurstemmen.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 8 oktober 2000. Sindsdien zijn de resultaten beschikbaar op cd-rom en in een brochure.

Jammer genoeg gaat het niet over de volledige resultaten, aangezien het aantal voorkeurstemmen voor elke kandidaat in de verschillende gemeenten en van elke partij niet opgenomen zijn. Dergelijke nuttige informatie moet nochtans kunnen worden geraadpleegd door de bevolking en de politieke partijen.

Vandaar dat die gegevens bij uw kabinet en uw administratie werden opgevraagd. Men brengt mij er echter van op de hoogte dat de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 niet over de resultaten per naam beschikt.

Zullen de gegevens waarvan sprake binnenkort ter beschikking zijn van de burgers ?

Antwoord : Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 heeft mijn departement een brochure gepubliceerd die per gemeente het aantal ingeschreven kiezers, het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal geldige, blanco en ongeldige stemmen vermeldt, alsmede het aantal zetels dat door de lijsten in 1994 en 2000 behaald werd.

Aangezien de hoeveelheid van de te behandelen gegevens ontzaglijk is, worden er geen officiŽle uitslagen bekendgemaakt betreffende het aantal voorkeurstemmen dat door de kandidaten behaald werd.

De bekendmaking van de officiŽle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen wordt verzekerd krachtens artikel 60 van de gemeentekieswet dat bepaalt dat een dubbel van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau, door de leden voor eensluidend verklaard, op het gemeentesecretariaat voor eenieder ter inzage gelegd wordt.

Hoe dan ook, ten gevolge van de Lambermontakkoorden, komt het aan de gewesten toe om zich, in voorkomend geval, met de bekendmaking van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen te belasten.