Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-48

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 1727 van de heer Destexhe d.d. 7 december 2001 (Fr.) :
Observatiepost voor de rechten op het internet. ≠ Statuten. ≠ Leden. ≠ Taken.

De pers heeft bericht over de oprichting van een observatiepost voor de rechten op het internet. Kan u me zeggen welke statuten, leden en taken die observatiepost heeft ?

Antwoord : Ik heb de eer aan het geachte lid mee te delen dat het Observatorium van de rechten op het internet opgericht wordt bij het koninklijk besluit van 26 november 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2001.

Dit observatorium heeft als opdracht, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de minister van Economie :

≠ adviezen te geven over alle economische problemen inzake het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieŽn;

≠ het overleg te organiseren tussen de betrokken economische actoren;

≠ het publiek over deze materie informeren en het er gevoelig voor maken.

Naast de voorzitter, is het observatorium samengesteld uit :

≠ vier persoonlijkheden, bijzonder bevoegd in deze materiŽn, deze persoonlijkheden zullen worden verkozen onder de leden van het onderwijzend personeel van de universiteiten en de universitaire centra;

≠ vier persoonlijkheden verkozen onder de vertegenwoordigers van de gebruikers van internet;

≠ vier persoonlijkheden verkozen onder de vertegenwoordigers van de dienstverleners van de informatiemaatschappij;

≠ een vertegenwoordiger van de minister van Economie;

≠ een vertegenwoordiger van de minister van Middenstand.