Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-47

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1775 van de heer Destexhe d.d. 11 december 2001 (Fr.) :
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen. Reglementering.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1770 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2479).

Antwoord : Ik heb de heer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Op federaal niveau zijn er specifiek wat betreft de mogelijkheid tot sluiten van overeenkomsten tussen medische centra en ziekenhuizen binnen een bepaalde regio, geen beperkingen bepaald.