Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1449 van de heer Destexhe d.d. 25 juli 2001 (Fr.) :
Luchthaven van Zaventem. Personen met een psychiatrisch verleden. Reglementering.

Is het waar dat personen met een psychiatrisch verleden op de luchthaven van Zaventem niet aan boord van een vliegtuig mogen gaan ?

Wat is de wetgeving of de reglementering op dat vlak ?