Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-39

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1285 van de heer Destexhe d.d. 18 mei 2001 (Fr.) :
Treinstakingen. ­ Maatregelen.

De week van 7 tot 11 mei 2001 was rampzalig voor de pendelaars op de lijn Luxemburg-Brussel. Maandag was er een onaangekondigde staking omdat er een treincontroleur was aangevallen. Woensdag en vrijdag waren er tal van vertragingen ten gevolge van de ontsporing van een goederentrein en een probleem met één van de sporen. Op maandag 14 mei werden er treinen afgelast en waren er vertragingen, alweer wegens geweldpleging.

De mensen klagen meer en meer over de dienstverlening van de NMBS en voelen zich gegijzeld. Wat gaat u doen om dat probleem op te lossen ?

Antwoord : Met betrekking tot de staking van de trein-begeleiders heeft de NMBS met de erkende personeelsorganisaties een protocol van akkoord gesloten waarin de maatregelen staan vermeld die op haar niveau kunnen worden getroffen om de veiligheid in de treinen te verhogen.

Algemeen gezien doet, bij een staking, het personeel van de gewestelijke verkeersleidingen en van de stations zijn uiterste best om, in « real time », zoveel mogelijk geplande treinen te laten rijden met het beschikbare personeel en materieel.

Ook bij een incident stelt ditzelfde personeel alles in het werk om de onaangename gevolgen voor de klanten te beperken. In die omstandigheden kan de NMBS genoodzaakt zijn bepaalde treinen om te leggen of op tegenspoor te laten rijden. Het kan eveneens gebeuren dat bepaalde treinen moeten worden geschrapt of bijkomende stilstanden moeten uitvoeren.

Tot slot wordt de regelmaat van de treinen constant opgevolgd binnen de NMBS, en dat op verschillende niveaus. Elke vertraging wordt grondig geanalyseerd, zodat chronische problemen worden opgespoord en zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

In het kader van het derde beheerscontract zullen reeds met de NMBS bestudeerde systemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren worden ten uitvoer gelegd. Een eerste systeem, dat de toelating om de tarieven te verhogen bindt aan de regelmaat van de treinen, is al van toepassing.