Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand

Vraag nr. 1291 van de heer Destexhe van 18 mei 2001 (Fr.) :
De Post. ­ Modernisering.

Men spreekt al lang over het hervormen en verbeteren van de diensten van De Post. Welnu, vaak stelt men vast dat er heel wat problemen zijn.

Voor het sturen van een mailing met betaalde frankering moet men zich aan strikte voorwaarden houden, maar die verschillen naar gelang van de ambtenaar. Bijna elke keer dat men een mailing verstuurt, zijn de controle die de ambtenaar uitvoert en de eisen die hij stelt, anders. Sommige ambtenaren worden zelfs grof.

In een tijd waarin internet en nieuwe technologieën hoogtij vieren, zegt men je dat er geen elastiekjes mogen worden gebruikt, maar dat er rond elk pakket een touwtje moet. Men krijgt dan echt het gevoel nog in de 19e eeuw te leven. De mailings kunnen tot 15 uur worden afgegeven, daarna is het onherroepelijk te laat ...

Blijkbaar is De Post zich aan het moderniseren, maar waarom worden dergelijke problemen niet onmiddellijk opgelost ?

Antwoord : Als antwoord op de vraag die het geachte lid stelde heb ik de eer u mee te delen dat de PB (port betaald) inderdaad het voorwerp uitmaakt van een zeer strikte reglementering. In tegenstelling met de andere frankeerwijzen laat dit systeem de verzender toe vooraf het kader PB op zijn zendingen te drukken en ze op het ogenblik, of eventueel voor de afgifte, te betalen.

Ik kan u echter verzekeren dat de regels, in welk bureau de zendingen ook afgegeven worden, dezelfde zijn.

Als het evenwel moest blijken dat, in één of ander bureau, de verantwoordelijke voor het aanvaarden van zulke zendingen blijk moest geven van onbeschoftheid of andere schikkingen moest eisen dan die van kracht zijn, dan zou het aangewezen zijn me de gegevens van het bureau te bezorgen. Dan kan er een enquête gebeuren en kunnen er maatregelen genomen worden om zulke onaangenaamheden in de toekomst te vermijden.

De twee andere opmerkingen (gebruik van bindtouw en limietuur van de afgifte) betreffen de modaliteiten van de afgifte van zendingen die genieten van een traditioneel of een voorkeurtarief.

Het beheercontract dat werd gesloten tussen De Post en de Staat voorziet inderdaad dat deze tariefkortingen op de basisdienst mag verlenen in functie van de verrichtingen die de klant zelf in de plaats van De Post uitvoert.

Dus, de verlening van deze tarieven impliceert namelijk dat de klant zijn zendingen sorteert volgens heel precieze richtlijnen want dit wettigt de toepassing van tarieven die heel wat lager liggen dan de gewone tarieven. Een van de richtlijnen betreft het bundelen van de zendingen. Dit moet zeer stevig zijn om de beschadiging van de briefwisseling en het uiteenvallen van de bundels tijdens het transport te vermijden. Jammer genoeg gebeurt dit vaak wanneer men elastieken gebruikt. In dat geval moet De Post opnieuw voorsorteren en de zendingen zijn vaak beschadigd wat bijkomende kosten en klachten met zich brengt.

Het limietuur voor de massieve afgifte van zendingen die niet dringend zijn, zoals mailings, is, in de sorteercentra, vastgelegd op 15 uur. Dit laat De Post toe zich, na dit uur, voornamelijk te wijden aan dringende zendingen die de volgende dag moeten bezorgd worden. Zo vermijdt men ook zendingen op te slagen die elk geval slechts de volgende dag zullen behandeld worden.

Tenslotte wilde u ik ook graag melden dat De Post op dit ogenblik voor de massieve afgifte van zendingen nieuwe sites ontwikkelt. Hun uitrusting zal een belangrijke modernisatie van de procedure toelaten.