Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 1269 van mevrouw Leduc d.d. 4 mei 2001 (N.) :
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen. ≠ Vergoeding.

De overeenkomst van 28 september 1960 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland regelt de vergoedingen ten gunste van Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen.

De verdelingsmodaliteiten voor het door de Duitse Bondsrepubliek ter beschikking gestelde bedrag zijn gegeven door vier koninklijke besluiten. Het vierde en laatste koninklijk besluit van 23 november 1970 betrof de volledige verdeling van het saldo van het bedrag van 80 miljoen Deutsche Mark.

Naar verluidt zijn er nog een vrij groot aantal Belgische onderdanen die terzake nog rechtsmatige eisen zouden kunnen doen gelden.

In dit verband zou ik graag van de geachte minister vernemen :

1. of de verdeling van het hogervermelde bedrag definitief is geregeld;

2. op welke wijze en of via welke procedure Belgische onderdanen nu nog hun rechtmatige eisen kunnen doen gelden die zouden voortvloeien uit de toepassing van de voornoemde overeenkomst van 28 september 1960 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland.