2-129/2

2-129/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

4 JULI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN DEDECKER EN MALMENDIER


Zie stuk nr. 2-798/3