Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-34

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1167 van de heer Destexhe d.d. 21 februari 2001 (Fr.) :
Chronisch zieken. ≠ Voorschriften.

Sommige chronische patiŽnten moeten gedurende hun leven lang alle dagen een aantal medicijnen nemen. Vaak gaat het om medicijnen waarvoor een doktersvoorschrift nodig is. Daardoor is de patiŽnt verplicht om elke maand opnieuw bij zijn dokter te gaan, niet om zich te laten onderzoeken of behandelen, maar gewoon om dat voorschrift te gaan halen.

Heeft de geachte minister nooit nagedacht over een oplossing voor dat probleem ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de wettelijke definities over de raadplegingen, de bezoeken en de adviezen zijn opgenomen in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Onder ę advies Ľ wordt verstaan, het opmaken en ondertekenen, buiten welk onderzoek van de zieke ook, van getuigschriften, geneesmiddelenvoorschriften en allerlei bescheiden. Hiervoor, evenals voor een honorarium, werd een medische nomenclatuurcode voorzien.

De patiŽnt moet dus geen raadpleging ondergaan ≠ onderzoek van de zieke in de spreekkamer van de arts met het oog op diagnose of behandeling van een aandoening ≠ om bij zijn arts geneesmiddelenvoorschriften te vragen.

Anderzijds mag een arts meerdere medische voorschriftenbriefjes afleveren aan de patiŽnt tijdens de raadpleging.