2-702/4

2-702/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

7 JUNI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 50-1078/4).

Brussel, 7 juni 2001.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De adjunct-griffier van de Senaat,

Georges BRION.