2-702/2

2-702/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

16 MEI 2001


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

In dit artikel een 1ºbis invoegen, luidende :

« 1ºbis. Paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een 7º, luidende :

« 7º een weddebijslag van 105 000 frank voor de magistraten bedoeld in artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, die het bewijs leveren van de kennis van de andere taal dan diegene in welke zij hun examens van licentiaat in de rechten hebben afgelegd, op grond van een examen georganiseerd overeenkomstig artikel 43quinquies van diezelfde wet. »

Verantwoording

De tweetaligheidsproblematiek in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is een van de oorzaken van de achterstand en het ondermaats functioneren van de rechtsbedeling in dit arrondissement.

De invoering van een taalpremie voor magistraten die deelnemen en slagen aan het tweetaligheidsexamen kan een belangrijke impuls zijn tot het versterken van de rechtsbedeling in dit arrondissement.

Mia DE SCHAMPHELAERE.