Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties

Vraag nr. 1124 van de heer Destexhe d.d. 23 januari 2001 (Fr.) :
Nationale Delcrederedienst. — Benoeming van een directeur.

Sinds verschillende maanden wacht de Nationale Delcrederedienst op de vernieuwing van zijn bestuursorganen, maar er is nog geen enkele beslissing genomen. Er staat niemand meer aan het hoofd van Delcredere sinds 31 oktober 2000 en geen enkele beslissing kan nog genomen worden.

Delcredere speelt een essentiŽle rol in de steun aan de Belgische export en dus in de groei en de werkgelegenheid in ons land. Het is belangrijk dat die instelling zijn taak zo efficiŽnt mogelijk kan vervullen.

Wanneer is de regering van plan de bestuursorganen van Delcredere te vernieuwen ?

Antwoord : In het kader van de globalisering van de markten is Delcredere een essentieel instrument ter bevordering van de export. De regering heeft inderdaad nog geen beslissing genomen inzake de samenstelling van de raad van bestuur en de definitieve benoeming van een directeur generaal.

Zoals u weet oefenen vier ministers en twee staatssecretarissen bevoegdheden uit in het kader van de verzekering van de export.

In het belang van de continuÔteit van de instelling, heb ik destijds het initiatief genomen om de twee directeuren bij Delcredere gezamenlijk het dagelijks bestuur te doen waarnemen. Deze oplossing kan uiteraard slechts tijdelijk zijn. Voor de werking van de dienst en in het belang van het personeel, is een definitieve oplossing op korte termijn onontbeerlijk.

Ik heb dan ook de problematiek terug op de agenda van de regering geplaatst.