Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling (Energie)

Vraag nr. 862 van de heer Destexhe d.d. 30 oktober 2000 (Fr.) :
Online draaggolf. ­ Internet via het elektriciteitsnet. ­ Eventuele proeven bij Electrabel.

Over het algemeen beschikt een modem over drie stopcontacten : een voor de elektriciteitsvoorziening, een voor de aansluiting op het telefoonnet en een voor de computer. In de laboratoria van Électricité de France in Clamart hebben de modems geen stopcontact meer voor de telecommunicatieverbinding : de aansluiting op het electriciteitsnet zorgt voor de transmissie van energie en van gegevens. Het gaat om de internetverbinding via het elektriciteitsnet met behulp van de online draaggolf-techniek.

Het principe berust op het opeenstapelen van radiogolven waarin de gegevens gecodeerd zijn, op de frequentie van de wisselstroom. Er zijn reeds overtuigende proeven uitgevoerd in een college in Saint-Lô en er is een nieuwe test gepland in Straatsburg, tegen het einde van het jaar.

Volgens de informatie waarover ik beschik is de snelheid interessanter, aangezien de geteste modems tussen 100 kilobits en 1 megabit per seconde transporteren, wat 2 tot 20 keer sneller is dan de klassieke modems per telefoon.

Weet de geachte staatssecretaris of deze techniek met draaggolven bij Electrabel getest is ?

Indien niet, denkt bij niet dat het interessant kan zijn om na te gaan welke de voor- en nadelen van het procédé zijn ?

Antwoord : De problematiek waarvan sprake in de vraag wordt aandachtig gevolgd door verschillende bedrijven in Europa. Het lijkt me weinig rendabel om als overheid extra initiatieven te nemen in dit domein. Het lijkt me nu aangewezen om te wachten op meer resultaten inzake de technologische ontwikkelingen.