Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 1121 van de heer Destexhe d.d. 23 januari 2001 (Fr.) :
Asbest. ≠ Verwijdering in ziekenhuizen.

Vele ziekenhuizen moeten asbestverwijderingswerken uitvoeren. De kosten worden gedragen door de ziekenhuizen zelf, die genoodzaakt zijn te putten uit hun budget voor gewone werkingsuitgaven om de kosten te dekken.

Zou een financiŽle tegemoetkoming van de Staat niet overwogen kunnen worden, aangezien ziekenhuizen openbare gebouwen zijn die weliswaar niet rechtstreeks door de Staat beheerd worden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid ter kennis te brengen dat de subsidiŽring van de kosten voor asbestverwijdering in principe tot de bevoegdheid behoort van de gemeenschappen en gewesten.

De ziekenhuizen dienen zich dus te wenden tot deze overheden.

Indien het echter om minder belangrijke werken gaat, niet-subsidieerbaar door hun aard, kunnen de kosten van deze werken vergoed worden via onderdeel A1 van het budget van financiŽle middelen van het ziekenhuis.