Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1093 van de heer Dallemagne d.d. 16 januari 2001 (Fr.) :
Oorlog tussen Rusland en TsjetsjeniŽ. ≠ Jonge Russen die weigeren naar het front te trekken en asiel vragen in BelgiŽ.

Met betrekking tot de huidige oorlogssituatie tussen Rusland en TsjetsjeniŽ heb ik gehoord dat steeds meer jonge Russen weigeren om naar het front te trekken. Sommigen zouden naar BelgiŽ komen om asiel aan te vragen.

Kan de geachte minister mij mededelen :

≠ Hoevelen van hen een asielaanvraag hebben ingediend;

≠ Waar zij ondergebracht zijn;

≠ Wat er met hun dossier gebeurt;

≠ Of zij een spoedprocedure krijgen ?