2-25/8

2-25/8

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

22 MAART 2001


Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst na terugzending door de plenaire vergadering (stuk nr. 2-25/7).

Brussel, 22 maart 2001.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(*) Artikel 81 van de Grondwet.