Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-29

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 865 van de heer de Clippele d.d. 6 november 2000 (Fr.) :
Politiediensten. Aantal overlijdens door zelfdoding.

Over de periode 1990-1997 blijkt het aantal overlijdens door zelfdoding bij de Belgische bevolking sterk af te wijken van de cijfergegevens afkomstig van de politie.

Kunt u mij voor 1998 en 1999 algemene cijfermatige informatie meedelen opgesteld door de gemeentepolitie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie ? Wat valt er wat betreft 1998 en 1999 af te leiden uit de vergelijking van het aantal overlijdens door zelfdoding bij de Belgische bevolking en de informatie daarover meegedeeld door de politie ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

De rijkswacht heeft in 1998, net als in 1999, negen zelfmoordgevallen gekend.

Voor de jaren 1998 en 1999, heeft men twee sterftegevallen door zelfmoord geregistreerd onder de officieren en agenten van de gerechtelijke politie.

De cijfers die betrekking hebben op het geheel van de korpsen van de gemeentepolitie zijn niet gekend voor die twee jaren.

Bovendien is het niet mogelijk om deze cijfers in verband te brengen met het gemiddelde sterftecijfer binnen de Belgische bevolking want ik beschik niet over statistieken betreffende dit gemiddelde sterftecijfer binnen de Belgische bevolking.