Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-27

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 865 van de heer de Clippele d.d. 6 november 2000 (Fr.) :
Politiediensten. Aantal overlijdens door zelfdoding.

Over de periode 1990-1997 blijkt het aantal overlijdens door zelfdoding bij de Belgische bevolking sterk af te wijken van de cijfergegevens afkomstig van de politie.

Kunt u mij voor 1998 en 1999 algemene cijfermatige informatie meedelen opgesteld door de gemeentepolitie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie ? Wat valt er wat betreft 1998 en 1999 af te leiden uit de vergelijking van het aantal overlijdens door zelfdoding bij de Belgische bevolking en de informatie daarover meegedeeld door de politie ?