Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-26

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 861 van de heer Destexhe d.d. 30 oktober 2000 (Fr.) :
Dubbele familienaam. ≠ Belgische wetgeving. ≠ Jurisprudentie.

In de pers stond het verhaal te lezen van een moeder die bevallen is van een tweeling en die zowel de Italiaanse als de Colombiaanse nationaliteit bezit.

De ouders van de kinderen wilden, zoals de Spaanse wet het voorschrijft, hun kinderen onder de twee familienamen laten inschrijven. Dit is hun geweigerd door de schepen van hun gemeente, die de Belgische wet heeft toegepast. Aangezien de kinderen niet in het land van oorsprong van de ouders zijn geboren en niet over de Colombiaanse nationaliteit beschikken, moet de gemeente op hen het personeel statuut toepassen dat door de Belgische wet is bepaald en moeten zij in het register ingeschreven worden onder de naam van de vader.

De ouders hebben een dringend eenzijdig verzoekschrift ingediend en de rechtbank heeft hen gelijk gegeven door de gemeente te verbieden om voor de tweeling geboorteakten op te maken zonder dat zij van de verzoekers op behoorlijke wijze een vrijwillige verklaring heeft ontvangen. Deze beslissing geldt tot de zittingsdag waarop het pleidooi wordt gehoord, namelijk 15 november.

De twee kinderen zijn dus niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waardoor zij in een onwettige situatie verkeren en zelfs niet gedekt zijn door de sociale zekerheid. Ook kunnen de ouders geen aanspraak maken op fiscale aftrekbaarheid, enz.

De ouders voeren aan dat ze zich mogen beroepen op de Colombiaanse wetgeving inzake het doorgeven van de familienaam, die volgens hen van toepassing is op hun personeel statuut.

Is het niet mogelijk een afwijking toe te staan wanneer de ouders daartoe een aanvraag indienen ?

De ouders hebben al kinderen gehad in andere landen, waar men aanvaard heeft om beide namen op de akte van geboorte te vermelden. Zullen de kinderen, indien BelgiŽ weigert dit te doen, verschillende namen dragen ? Wat denkt u hiervan ?

Is er geen jurisprudentie terzake ?