2-579/4

2-579/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

7 DECEMBER 2000


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk nr. 2-579/3).

Brussel, 7 december 2000.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(1) Artikel 81 van de Grondwet.